Support

Supporttjeneste gjennom vårt fagmiljø

 

Våre veiledere, maler på avtaler, kontrakter, juridiske dokumenter og verktøy er kvalitetssikret av fagmiljøer innen ledelse, økonomi, styrearbeid, personal,  juss og aktører som bistår nyetablerere og gründere. Produktene leveres i henhold til gjeldende reglement, forskrifter, satser og lovverk. Våre kunder er alt fra småbedrifter til regnskapskontor, revisorer og advokater. 

Ved å tegne full tilgang til leder1.no så gir vi deg som kunde gratis faglig bistand og support innen personal, styrearbeid, ledelse, juridiske spørsmål innen arbeidsforhold, utforming av avtaler og kontrakter, samt ordinær bistand i bruk av våre dokumentmaler, veiledere og verktøy. I tillegg til ordinær support bistår vi også med artikler og fagstoff innen våre tema.

Du velger selv hvilken grad av tilgjengelighet du har behov for, enten det er telefonisk support eller epostsupport.

Ordinær support gis på telefon hverdager mellom kl. 0800-1600. Epost besvares neste virkedag dersom din sak innkommer etter kl.1600 på hverdager eller i helger.

Supporttjenesten og konsulentbistand kan også tegnes uten at du er bruker av våre tjenester. Kontakt oss for pristilbud.

Du når oss på telefon 924 99 992 eller benytt skjemaet under.