Mange små og mellomstore virksomheter bruker dessverre ikke mye tid til strategiarbeid. Årsakene kan være mange, men to gode grunner er at det til dels går på tid, altså; driften har høyere prioritet, og at strategiarbeide ofte betraktes som et tungt og omfattende arbeide.

Konsekvensene kan være mange av en manglende strategi:

–          Beslutninger har ikke nådd fram, og trekker derfor virksomheten i forskjellige retninger.

–          Beslutninger blir ”heftelser” i virksomheten, fordi det ikke er en klar ledetråd for hvilken retning selskapet skal gå.

–          Kundene kan oppleve tvetydighet.

–          Mangelfulle målsetninger kan gi frustrerte medarbeidere, som ikke kjenner virksomhetens fremtid.

–          Ressurser benyttes feil. Sterke sider utnyttes ikke optimalt.

–          Det er ikke en klar prioritering for hvordan tid og ressurser skal benyttes.
Samtidig jobbes det i forskjellige retninger. Det må gjerne ressurser til for å fatte beslutninger.

–          Det reageres ikke på trusler ( teknologi, markedsendringer eller konkurrenter) i tide.

Som nevnt betraktes strategiarbeid ofte som en tung prosess. Men strategiarbeidet kan også gjennomføres smidig og enkelt.