Regnskapsrapport på eget selskap

kr 125,00 eks mva

  • Kredittscore fra 0-100
  • Innsikt i egen bedrift
  • Tips og råd
  • Grafisk framstilt

 

Kategori:

Beskrivelse

Firmarapport på egen bedrift

Hvordan blir bedriften din vurdert av markedet?

Vår firmarapport gir ditt selskap en nøytral attest og en grundig regnskapanalyse av selskapets økonomog kredittverdighet.

Gode tall og god kredittscore, rating mellom 0-100 som er vurderingsskalaen, gir garantert ”goodwill” hos dine samarbeidspartnere. Svake tall gir deg gode tips og råd på forbedringspunkterRapporten gir også konkrete innspill til aktiviteter rundt økonomisk målbare nøkkelområder sammenlignet med en gjennomsnittsbedrift i Norge. (Management).

Vurderingene baseres på tradisjonelle kredittvurderingsprinsipper som benyttes ovenfor SMB markedet. Samme analyser benyttes av bank, forsikring og finansieringsinstitusjoner som ønsker innsikt i bedriftens økonomiske evne.

Rapporten kan benyttes som en attest for bedriften, som en presentasjon for styret og samarbeidspartnere, samt som dokumentasjon i forbindelse med anbud og i en lånesituasjon.

Rapporten utarbeides på selskapet (AS) som foretar bestilling, og baseres på to siste årsregnskap.
Dersom du ønsker firmarapport på annet selskap, så oppgi dette som notat i bestillingen.

Leveres som PDF på epost, og er utskriftvennlig.

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter