På salg!

Tilgang til Leder1 i 12 måneder

kr 1 490,00 kr 990,00 eks mva


Firkantet grønn knappSupport
Firkantet grønn knapp Filer levert på epost
Firkantet grønn knapp Utformet for utskrift og distribusjon

Firkantet grønn knapp Løpende oppdatert ihht lovverk
Firkantet grønn knapp Kvalitetssikret av jurister og fagmiljø

Varenummer: abonnement1ar Kategori:

Beskrivelse

Leder1 gir deg veiledere, dokumentmaler og verktøy som styrker deg i rollen som leder og rådgiver! 

 

Produktene du finner på Leder1 leveres i kjente filformater som Word, PDF og Excel, og er kvalitetssikret av fagmiljø innen ledelse, personal, styrearbeid og økonomi. Produktene er til en hver tid løpende oppdatert og kvalitetssikret i henhold til gjeldende satser, reglement og lovverk. 


I avtalen på 12 måneder inngår:
  • Tilgang til alle produkter og tjenester som til en hver tid er tilgjengelig på Leder1.
  • Faglig bistand og support innen personal, styrearbeid, ledelse, juridiske spørsmål, arbeidsforhold, utforming av avtaler og kontrakter, samt ordinær bistand i bruk av dokumentmalene.
  • Tilgang for flere brukere. (Egne ansatte, medlemmer, kunder etc.)
  • Epostvarsel når nye eller oppdaterte dokumenter publiseres.
  • KATALOGHJELP  inngår i tjenesten kostnadsfritt.

Ved å tegne full tilgang til alle produktene så gjøres tjenesten tilgjengelig etter bestilling.
Brukeropplysninger sendes til oppgitt epostadresse. Tjenesten er ikke tilknyttet abonnement.


Alfabetisk oversikt over dokumentmalene, veilederne og verktøyene du finner på Leder1. 

A:
Advarsel  ansatt 
Agentavtale og forhandleravtale
Aksjonæravtale
Aksjonærlån 
Aksjesalg
Aksjeeierbok
Ansvar for styremedlemmer 
Ansettelsesbevis 
Arbeidsavtale – standard
Arbeidsavtale flerspråklig
Arbeidsavtale daglig leder
Arkivering av kontrakter og avtaler
Avskjedigelse av medarbeider
Avvikling av selskap
Attest


B – D:
Bedrifter i oppstartsfase
Beredskapsplan
Bestridelse av krav
Brev til investor
Budsjettverktøy – standard kontoplan
CV 
Daglig leder rollen
Daglig leders rapport
Div. instrukser – bygg- verktøy (8) 
Dokumenter kompetanse og utvikling
Driftsbudsjett 
Drøftelsesmøter


E:
Egenkapitalrapport 

Egenmelding
Etablering av selskap 
Etableringsbudsjett
Etterutdanning
Evaluering av styret
Evalueringsskjema etter prøvetid
Egenerklæring HMS
Endringsoppsigelse


F:
Faktura

Feedback til medarbeidere
Ferieplan
Firmabil
Flyttekontrakt – bedrifter
Flyttekontrakt for privat flytting
Forenklet HMS – vernerunder 
Forretningsplan
Fortrolighetsavtale
Franchise
Fravalg av revisor i AS


G-H:
Generasjonsskifte
Gjeldsbrev
Guide til fratredelsessamtaler
Hjemmekontor
Husholdningsbudsjett
Husleiekontrakt
Håndverkerkontrakt
HMS Minstekrav 
Håndtering av negative omtaler


I:
Instruks for Key Account manager

Instruks for markedssjef
Instruks for salgssjef
Inkassokrav – egeninkasso
Instruks for daglig leder
Instruks for styret
Instruks for tillitsvalgt 
Instruks for verneombud
Intensjonsavtale
Instruks for kontrollkomitè
Investeringsavtale
Instruks for valgkomitè
Innkallelse til generalforsamling
Innkallelse til jobbintervju


K-L:
Klagebrev
Kjøpekontrakt 
Kjøpekontrakt – bil
Konkurs
Konkursbegjæring – skifteretten
Konkurranseklausul
Kostnadskalkyle ved nyansettelse
Kontantkvittering
Konflikthåndtering
Kompanjongavtale
Kvalitetshåndbok
Likviditetsbudsjett 
Lønnssamtale
Låneavtale i familier
Leiekontrakt kontor / lager


M:
Markedsplan med aktivitetsplan
Medarbeidersamtale
Medarbeiderundersøkelse
Miljøfyrtårn og sertifisering
Momsrefusjon fra utlandet
Møtebooking
Møteledelse
Møtefullmakt 
Midlertidig ansettelsesavtale


O-P-R:
Omstrukturering og nedbemanning

Oppdragsavtale
Oppsigelse
Oppsigelse av leieforhold
Oppfølgingsplan av sykemeldte
Oppbudsbegjæring
Organisasjonskart
Personlighetstest ved rekruttering
Personvernerklæring
Prosjektplan
Permitteringsvarsel 
Personalhåndbok
Profilhåndbok
Protokoll for kapitalnedsettelse
Protokoll for kapitalforhøyelse
Pensjonsordninger og forsikring
Prosjektledelse
Presentasjon til investor
Prosedyrer i bedrifter
Purring og inkasso
Regnskapsrapport på eget selskap
Reiseregning
Reiseforskudd
Registrering av varemerke
Rekrutteringsguide
Regnskapsføring
Regnskapsførers uttalelse
Rutiner ved seksuell trakassering


S-V:
Samarbeidsavtale
Salg og salgstrening
Salg, oppkjøp, fisjon og fusjon
Salgsteamsimulering 
Sjekkliste for avtaler og kontrakter
Sjekkliste for budsjettering
Sjekkliste for kompanjongskap
Sosiale medier
Strategiplan
Styrearbeid
Styreprogram
Stiftelsesdokument og vedtekter
Swot analyse
Salg av kundeportefølje
Samboerkontrakt 
Samarbeidsavtale
Styreinstruks
Salgsbrev / anbud
Salgsrapport
Sluttavtale
Standard kontoplan
Styrets årsberetning
Styreprotokoll
Sponsoravtale
Suspensjon
Timeregistrering
Taushetserklæring for styremedlemmer
Testamente
Varsling Vareuttaksbok
Varetellingsliste
Veileder for oppsigelser
Veiledning for grûndere og nyetablerte
Villighetserklæring
Virksomhetsoverdragelse
Visjon og forretningsidè