Eksempel og mal på GDPR dokumentasjon

kr 1 990,00 eks mva

Lovregulert

Kontrollorgan: Datatilsynet

Kategori:

Beskrivelse

Følg lovens formalia rundt GDPR – personvernordningen

Alle virksomheter som behandler personopplysninger som ansatte, klienter og andre er forpliktet til å følge lovverket om GDPR.
Det er Datatilsynet som har overordnet ansvar for å etterfølge at lovverket om GDPR overholdes, og agerer med sanksjoner og bøter om loven brytes.

For å imøtekomme kravene og føringene fra Datatilsynet, så har vi sammensatt veiledere, erklæringer, dokumenter og internkontrollsystem
som gjør at du følger lovens krav på hvordan GDPR skal utføres i virksomheten. Du får også med nødvendig rutinebeskrivelser og dokumenter rundt varsling, som det er nye lovkrav på fom januar 2020. 

Det viktigste er at man følger dokumentasjonsplikten i forbindelse med GDPR, slik at virksomheten har alt på stell om det skulle bli kontroll fra myndigheter.

I vår avtale og leveranse av GDPR så sørger vi for:

  • utarbeidelse av dokumenter, erklæringer og dokumentasjoner overfor myndigheter og andre, som viser at virksomheten overholder GDPR-personvernordningen.
  • å bistå, gi råd og oppfølging til ledelse, samt å formidle informasjon om lovverket rundt personvern og varsling.
  • bistand og support knyttet til spørsmål og fortolkninger rundt loven om personvern (kontaktledd mot Datatilsynet og juridisk personell).
  • utarbeidelse av rapporter og kvalitetssikring av virksomhetens GDPR arbeid.
  • håndtere avvik og sikkerhetsbrudd dersom dette oppstår i virksomheten. 
  • å opprette Databehandleravtaler
  • full tilgang til nettjenesten www.leder1.no. Bredt utvalg av dokumentmalerveiledere og verktøy for ledererådgivere og styret.

Etter bestilling, vil ta kontakt med deg som kunde for å bistå med tilpasninger, slik at virksomhetens GDPR arbeid blir utført på riktig måte.
(Prisen er engangsbeløp og tjenesten er ikke tilknyttet abonnement).

Dette produktet inngår ikke i våre ordinære abonnementtjenester.