Eksempel og mal på fremtidsfullmakt

kr 120,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Eksempel på fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt benyttes dersom man i fremtiden trenger hjelp ifm sykdom som sinnslidelser, demens eller annen alvorlig sykdom. En fremtidsfullmakt kan opprettes hvor for eksempel det er en «fullmaktsgiver», den som er sykt, og “fullmektig”, den som for fremtiden skal ivareta den syke sine interesser.

Personen som velges til å ivareta interessene omtales altså som «fullmektig» eller «fremtidsfullmektig».
(En juridisk person kan ikke utpekes som fullmektig i en fremtidsfullmakt).

En fremtidsfullmakt kan opprettes av en som er fylt 18 år, og har evnen til å forstå fullmaktens innhold og betydning. Man kan heller ikke selv være satt under vergemål for å være fullmektig.

I vårt eksempel på mal på fremtidsfullmakt, så kan denne benyttes og formes etter behov. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter