Eksempel og mal på daglig leders rolle og ansvar

kr 90,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Eksempel og mal på daglig leders rolle

Rollen som daglig leder betyr overordnet ansvar for virksomheten. Dette gjelder drift og personal.

I tillegg så må den utførende daglig lederrollen være i god relasjon med eiere og styret.

Sørg for at du som styrer virksomheten jobber effektivt og korrekt i forhold til formalia og ansvaret du har som daglig leder. Vi har sammensatt et kompendium som gir deg et enkelt styringsverktøy som daglig leder innen temaene:

Veileder og teknikker for god ledelse
Personal og ansettelser – dokumentmaler og skjema
Veileder innen oppsigelser, nedbemanning og permitteringer

Support og kundeservice på telefon 924 99 992, eller epost ts@leder1.no

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter