Bestill dokumentmaler, veiledere og verktøy

For rådgivere som revisorer, regnskapskontor, advokater, programvaretilbydere  og andre virksomheter som ønsker å kjøpe flere maler samlet, kan du her bestille produkter til rabattert pris. ( Rabatt 30%-60% ). Dokumentmalene leveres i henhold til gjeldende reglementforskrifter og lovverkslik at du som rådgiver og arbeidsgiver skal være trygg på at du følger riktig formalia. Filene leveres i praktiske formater som Word, Excel og PDF. Formatene kan tilpasses internt i virksomheten, og er tilpasset for utskrift og distribusjon.

Ved å bestille dokumenter gjennom denne siden, så tillates distribusjon og promotering av dokumentmalene på deres egen hjemmeside og via nyhetsbrev.  

Prisen er angitt på det enkelte produkt, og alle priser er oppgitt inklusive rabatt. Minimum antall pr. ordre er 20 produkter.
Alle oppgitte priser er eks.mva. Produktene leveres samlet med betalingsdetaljer til oppgitt epostadresse. Merk av produktene du ønsker – send deretter inn din bestilling.

⇑ Leder1.no eies og driftes av Bedre Valg AS – Epost: ts@bedrevalg.no – Telefon: 924 99 992 ⇑Forklaring tilknyttet våre dokumenter, veiledere, guider og verktøy 

Juridisk dokument:
Det foreligger ingen formelle krav til kontrakter. Skrives avtalen på papir med innholdet som skal gjelde, og signaturen til begge parter er med, så er det et gyldig juridisk dokument. Denne type dokumenter henviser vi ofte til lovverk, forskrifter og reglement.

Avtale og kontrakt:
En avtale eller kontrakt er et skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter. Dette er gjerne forhold av rettslig karakter.
En avtale blir til ved at en part aksepterer et tilbud som den andre part har framstilt. Det skal være en overensstemmelse mellom “tilbud” og aksept. Avtaleinngåelse skjer ofte etter en prosess med “tilbud” fram og tilbake før enighet oppnås. Her under ligger også andre typer avtaler som intensjonsavtaler, arbeidsavtaler, opsjonsavtaler, agentavtaler osv.

Veileder:
Er en beskrivelse av en prosess, (prosessveileder) som gjerne er tilknyttet et dokument. Dette kan f.eks være i forbindelse med en oppsigelse av et arbeidsforhold. Veilederen gir deg forløpet i prosessen, og forteller deg hvordan du skal forholde deg til riktig formalia.

Guide:

Er f.eks en beskrivelse av hvordan du kan bli Franchisetaker hvordan du skal utforme et budsjett eller utarbeide en strategi i bedriften. Guiden gir deg rett og slett gangen i hvordan du skal utføre. Guidene er ofte satt som ingress på en del av verktøyene du finner hos oss.

Verktøy: 

Er oftest det som baserer seg på filer utformet i Excel. Som det vi benytter til f,eks budsjettering, skjema for kjøregodtgjørelser, simuleringsverktøy etc.