Franchise

Få hjelp med Franchise

Franchise er en organisasjonsform som benyttes i mange bransjer. Franchise er to selvstendige parter som samarbeider, og hvor franchisegiver eier et konsept og har stått for utvikling. Har du et godt å eksisterende forretningskonsept du ønsker å utvide, så kan Franchise være neste steg for utvikling av virksomheten.

Vi kan bistå med veiledning, veiledere, sjekklister, utforming av Franchiseavtaler, forretningsplaner, håndbøker og andre tilhørende dokumenter i forbindelse med Franchise

Benytt vårt kontaktskjema for å starte dialog med oss om bistand rundt Franchise