Få hjelp med konsulenttjenester

 Som leder er det ikke alltid man har god nok kompetanse på alle felt internt i virksomheten,  eller kanskje at kompetansen finnes, men det mangler ressurser for å utføre. Vi har gjennom flere år bidratt virksomheter med konsulenttjenester innen bedriftsledelse, personal og styrearbeid

 Tjenesteinnhold:

 – Med vårt nettverk av fagmiljø bistår vi med produksjon og utforming av tekstinnhold i kontrakter og avtaler, slik at du følger riktig formalia. 
– Gjennomføring av GDPR dokumentasjon slik at virksomheten følger lovverket rundt personvernet.
– Utarbeidelse av forretningsplaner, strategidokument, personalhåndbøker, franchisehåndbøker, kvalitetshåndbøker, håndbøker for idrettslag mm.
– Gjennom vårt nettverk tilbyr vi også produksjon av hjemmesider og bistår med øvrige tjenester tilknyttet web.

 Som en del av vår tjeneste kan du også inngå supportavtale tilknyttet våre tjenester innen bedriftsledelse, personell og styrearbeid.

 Våre tjenester utføres konfidensielt – til hyggelige og avtalte priser.  

 Benytt vårt kontaktskjema for å starte dialog med oss om bistand rundt konsulenttjenester

Personvern, vilkår og betingelser