Etablering av firma

I forbindelse med stiftelsen av selskapet må du :

• Opprette stiftelsesdokument for aksjeselskapet.
• Lage vedtekter og formål for virksomheten.
• Bestemme pålydende verdi på aksjer og antall aksjer utstedt. Kravet til aksjekapital er minimum kr 30.000,-
• Lage aksjeeierbok.
• Sjekk at du kan registrere navnet du ønsker på selskapet.
• Eventuelt finne revisor til selskapet. Revisor må avgi skriftlig erklæring om at den påtar seg ansvaret som revisor for selskapet. Det er mulighet for mindre aksjeselskap å ikke benytte revisor, gjeldende fra 2012 , bla. hvis du har mindre enn 5.mill i omsetning.
• Registrer selskapet i Brønnøysundregistrene senest tre måneder etter at stiftelsesdokumentet ble undertegnet.

Husk nødvendige vedlegg til Samordnet registermelding – Stiftelsesdokument – Vedtekter – Villighetserklæring fra revisor med bekreftelse av innbetalt aksjekapital hvis du skal benytte revisor.

Kapital
• Opprette konto for selskapet hvor aksjekapitalen kan betales inn. Ta med kopi av stiftelsesdokumentet til banken.
• Innbetaling av aksjekapital og melding til Brønnøysundregistrene.
• Bankens bekreftelse på at aksjekapital står på lukket konto (legges inn i altinn.no)

Personer i selskapet
• Bestem hvem som skal sitte i styret. Det må være minst ett styremedlem og styreleder.
• Bestem om selskapet skal ha en daglig leder.
• Bestem hvem som skal representere selskapet  med signaturrett og prokura.

Relevante tema: