Mal for å komme i gang med markedsplanen

En markedsplan er en viktig del av planleggingen av bedriftens markedsføring. Den legger føringen for hva man skal gjøre og er et godt grunnlag for det kontinuerlige arbeidet med markedsføring og målinger. Hvor lang markedsføringsplanen skal være, hvor mange tall og budsjetter som skal inn går vi ikke inn på her. Dette er heller en veiledning for å komme i gang med arbeidet, og lage et overordnet, lettfattelig dokument man kan jobbe etter.

 

FOKUS

Hva og hvem skal dere fokusere på? Finn ut hvem som er «drømmekunden», den type kunde som dere tjener mest på.

FINN DERES STYRKE

Hva er det som gjør at kunder kjøper hos dere i stedet for hos konkurrenten? Pris? Kvalitet? Service? Eller en kombinasjon?

MARKEDSMATERIELL

For at deres bedrift skal gi et kontinuerlig og sammenhengende budskap er det viktig at markedsmateriellet er gjennomtenkt. Gå gjennom det dere ha,r og se om det er brukt samme fonter, farger, logoer, grafikk og slagord.
FØLG OPP

Når en kampanje eller budskap sendes ut til kunder og potensielle kunder, så vær nøye med følge opp disse utsendelsene.

BUDSJETT

Hvor mye har dere å bruke på markedsføring?

MÅLINGER

Hva og hvordan skal dere måle effekten av markedsføring?

FØLG PLANEN!

Dette er det viktigste punktet – en fin plan på blanke ark som ligger i en skuff blir det aldri noe salg av. Sørg for å følge planen så nøyaktig det lar seg gjøre.

RELEVANTE MALER: