E-kurs – kompetanseutvikling for ledere, mellomledere, grundere og styret

Gjennom digital plattform leverer vi veiledning-og opplæringskurs innen ledelse, praktisk styrearbeid, salgstrening, personalhåndtering, økonomi, rapportering mm.

Flere av kursene er praktisk tilrettelagt og gir deg i tillegg god tilnærming og opplæring i henhold til lovverk, reglement og forskrifter.


Kursene har som må å gi deg kompetanseheving og løse praktiske utfordringer gjennom enkel og forståelig læring, uten at det kreves noe forkunnskap.
Tilgangen varer i 3 måneder og kursene kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett forutsatt at du har tilgang til internett.


Alle opplæringskurs gir deg tilgang til nettjenesten leder1.no og support i 3 måneder. Tilgang sendes til oppgitt epostadresse i bestillingen. 


Ledelse: 

E-læring i daglig leders rapportering

E-læring i strategiarbeid

E-læring i prosjektledelse